ISF-certifierad kalibrerare?

Vill du ha hjälp med att kalibrera din utrustning hemma hos dig? Nu finns kalibreringshjälp att få i Växjö med omnejd.
Sedan sommaren 2008 är Petter Hammarbäck ISF-certifierad kalibrerare. Så då undrar du kanske vad ISF och kalibrering är för något?

Vad?
ISF står för Imaging Science Foundation och är en organisation som verkar för att bildvisare som tv-apparater, projektorer och bildskärmar ska anpassas efter den standard som skaparna av bild och film tänkt sig i stället för att försöka få till de mest smaskiga och säljande färgerna.

Varför kalibrera?
Tanken med en rätt kalibrerad tv är att den ska visa precis det som filmskaparen vill förmedla med subtila budskap som ofta ligger invävda i filmer.

Vid inspelning och redigering av film och tv-material använder man ofta effekter, färgnyanser och olika ljussättningar för att skapa vissa stämningar. Men med en tv som visar fel färger fungerar exempelvis inte Matrix-filmens svagt gröna ton som skiljer växlingarna mellan dess olika världar. Så hur vet man om tv:n visar fel färger eller inte?

Vilka behöver kalibrera?
Alla tv-apparater och projektorer visar dessvärre en felaktig bild från början, men de bättre apparaterna närmar sig allt mer standarden och har goda möjligheter att finjusteras till perfektion. Enklare tv-apparater avviker som regel mer och är dessutom svårare att justera.

Med en projektor skiljer det oftast mer än med en tv, och det beror på att den är beroende av fler faktorer som duk, omgivningsljus med mera. Därför går det överhuvudtaget inte att förkalibrera en projektor i fabrik. Den måste kalibreras i den miljö den ska användas i för att resultatet ska kunna bli det rätta.

Vad mer påverkar?
Andra saker som påverkar är den bildkälla som används. Dvd-spelare, digitalboxar och Blu-ray-spelare skiljer sig ibland åt och när de kan ställas in individuellt kan bilden förstås avvika ännu mer mellan olika exemplar. Därför bör en kalibrerad tv eller projektor även kalibreras mot den bildkälla som den ska användas med för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

För kalibreringshjälp:

Kontakta Petter Hammarbäck

Fler ISF-certifierade kalibrerare

.

Hur går det till?

Vid en kalibrering spelas man upp speciella testbilder som läses av med en colorimeter, det vill säga en ljusmätare som även kan urskilja olika färger. Colorimetern är kopplad till en dator där man använder speciella analys- och kalibreringsprogram för att tolka och analysera mätvärdena.

Sedan justeras tv:ns/projektorns inställningar under kontinuerlig avläsning tills man når den önskvärda bilden. Petter Hammarbäck använder sig av kalibreringssystemet Colorimetre HCFR, Spyder 3 och AVS HD 709/Colorimetre DVD/Digital Video Essentials.

Svart och vitnivåer

När man kalibrerar är det i huvudsak fyra saker man justerar. Det första är svart och vitnivåer där man strävar efter djupast möjliga svärta och starkast möjliga ljus där detaljåtergivningen i skuggor och högdagrar finns kvar. Detta är en inställning som du ganska enkelt kan göra själv utan mätinstrument. Men olika färger når olika långt, så utan kontroll på hur varje färg påverkas är risken stor att skuggor och högdagrar färgas felaktigt när de blir som mörkast eller ljusast, som exempelvis lilatonade skuggpartier och blåstick i det vita.

Gamma

Gammakurvan avgör hur mycket detaljer som ska framgå i skuggor, mellantoner och högdagrar. Det går att öka detaljåtergivningen i exempelvis skuggpartier, men då görs det på bekostnad av mellantoner eller högdagrar. I sämsta fall är gammakurvan S-formad vilket innebär att detaljerna i skuggor och högdagrar inte syns.

Luminansdiagrammet visar en ideal gammakurva.
(Klicka för större bild.)


Gråskala

Gråskalan är ofta det första första man reagerar på när den är fel. I tv- och filmsammanhang eftersträvar man en färgtemperatur på 6 500 Kelvin. När man kalibrerar försöker man få alla grundfärger att hålla samma nivå från mörkaste svart till vitaste vitt och det kallas för att D65-kalibrera. Det går nämligen att uppnå rätt färgtemperatur även med felaktigt ställda grundfärger då de kan kompensera för varandras fel. En D65-kalibrering innebär dock att alla grundfärger kalibreras individuellt till 6 500 Kelvin i skuggor, mellantoner och högdagrar.

RGB-diagrammet visar en ideal kurva där grundfärgerna rött, grönt och blått
är lika starka hela vägen från svart till vitt.
(Klicka för större bild.)


Färgrymd

Färgrymden sätter gränsen utåt för hur färgrikt det kan bli där de yttre gränserna är 100 % av primär och sekundärfärgerna rött, grönt, blått, cyan, magenta och gult. En för stor färgrymd ger för starka färger medan en färgrymd som inte fyller ut det önskade området ger för bleka färger. Många gånger är färgerna olika mycket mättade. Med LCD-projektorer är det vanligt att grönt, gult och rött överdrivs.

I bästa fall kan färgerna justeras till sina rätta nivåer, men det kräver en tv eller projektor med ett färghanteringssystem som gör det möjligt att separera grundfärgerna i mättnad och intensitet.

En bild på en färgrymd som denna nedan är egentligen bara ett tvådimensionellt snitt ur en tredimensionell bild som visar färgernas mättnad vid en viss ljusintensitet. Kompletterad med färgernas intensitet i procent av idealet ger dock en bättre bild av sanningen. En för mättad färg kan till viss del kompenseras med lägre intensitet och tvärt om.

En perfekt uppfylld färgrymd där färgernas mättnad och intensitet ligger exakt rätt.
(Klicka för större bild.)


ISF-certifierad tv?

ISF utbildar och certifierar kalibrerare, men jobbar även med att certifiera tv-apparater och projektorer. Målet man strävar efter är att få tv-tillverkarna att bygga in speciella ISF-menyer i sina tv-apparater.

Tanken är att alla tv-apparater ska få två knappar eller menyval som heter ISF Day och ISF Night. Det är två förval som kan kalibreras individuellt och låsas så att du ska kunna välja ett bildläge som anpassats för en mörkare miljö på kvällen och ett ljusare dagsläge.

Båda lägena ska förstås visa rätt mängd detaljer i rätt färg och med rätt gråbalans. Men i det mörkare läget är svärtan och detaljerna i lågdagrar prioriterade medan dag-läget prioriterar ljusstyrka och högdagerdetaljer så att du kan se på tv även i dagsljus med korrekt bild.

Tv-apparater och projektorer som har dessa inställningslägen är vanligtvis märkta med någon av dessa ISF-loggor:


Imaging Science Foundation - ISF


Det går dock utmärkt att kalibrera även icke ISF-certifierade tv-apparater. Skillnaden är egentligen bara att en ISF-certifierad tv är förberedd med speciella minnesplatser för att lagra de kalibrerade inställningarna på ett smart sätt. Vanliga tv-apparater och projektorer lagrar de kalibrerade inställningarna som vilka inställningar som helst.