Här är några filmer gjorda för företaget Fortnox räkning:

Här är ytterligare några filmer gjorda för nöjes skull:

Bankörning på Palmer Sport i Bedford, England maj 2011